آموزش ساخت اسلایدر با Viewpager برای اپ های اندرویدی در محیط android studio

آموزش ساخت اسلایدر با Viewpager برای اپ های اندرویدی در محیط android studio


اشتراک گذاری :

۱۳۹۸/۴/۷- تعداد بازدید : ۱۸۲۸ بار - دسته بندی : برنامه نویسی موبایل

:: بروزرسانی ::

- سورس کد به انتهای این آموزش اضافه شد . 

 

سلام برنامه نویسان اندرویدی عزیز ، در این مقاله ی آموزشی میخام به شما یاد بدم که چطوری سریعا یک اسلایدر با قابلیت اسلایدشو را در اپ های اندرویدی خودتون بسازید . ما در این آموزش از Viewpager کمک خواهیم گرفت . 

در این اسلایدر از شکل های گرد یا دایره ی کوچک برای نمایش اسلایدها استفاده خواهیم کرد این شکل های گرد یا دایره به بیننده کمک میکنند تا متوجه شود دقیقا روی کلام اسلاید است و چند اسلاید در بعد و قبل از آن وجود دارد  . 

شما میتوانید به این اسلایدر ، اسلاید شو هم بگید . ما قراره از Viewpager کمک بگیریم تا بصورت برنامه نویسی یک اسلایدر اندرویدی پیاده کنیم که تقریبا هر برنامه نویس اندرویدی بهش نیاز داره . 

 

ابتدا نتیجه ی نهایی پروژه ای که در این آموزش پیاده میکنیم را در ویدیو زیر ببینید : 

 

خب بیایید شروع کنیم : 

آموزش ساخت اسلایدر در اپلیکیشن های اندرویدی 

در این آموزش در 9 مرحله ی ساده با استفاده از نمونه کدهای آماده ای که در اختیارتان میگذاریم یک اسلایدر اندرویدی میتوانید بسازید . 

مرحله ی 1 : پروژه ی جدید در اندروید استودیو ایجاد کنید . 

یک پروژه خالی را بصورت عادی در محیط Android Studio ایجاد کنید . 

 

مرحله ی 2 : فایل build.gradle(Module:app) را ویرایش کنید . 

خط زیر را به بخش dependencies{}  درون این فایل اضافه کنید : 

compile 'com.github.JakeWharton:ViewPagerIndicator:2.4.1'

 

مرحله ی 3 : تصاویر اسلایدر را به مسیر Drawable  بریزید . 

شما میتوانید تصاویر نمونه را از اینجا دانلود کنید .

بعد از اینکه تصاویر را کپی کردید باید مثل تصویر زیر باشد : 

آموزش ساخت اسلایدر اپلیکیشن اندرویدی - آموزش برنامه نویسی اندروید

 

مرحله ی 4 : یک کلاس به نام  ImageModel.java  بسازید .

یک کلاس جدید بسازید و نام آنرا به ImageModel.java تغییر دهید و کدهای زیر را به آن اضافه کنید : 

public class ImageModel {
 
  private int image_drawable;
 
  public int getImage_drawable() {
    return image_drawable;
  }
 
  public void setImage_drawable(int image_drawable) {
    this.image_drawable = image_drawable;
  }
}

 

مرحله ی 5 : یک Layout  منبع برای نمایش هر اسلاید بسازید  . 

درون مسیر layout ها یک layout جدید بسازید و نام آنرا به slidingimages_layout.xml تغییر دهید سپس کدهای زیر را درون آن بریزید : 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:padding="1dip" >
 
  <ImageView
    android:id="@+id/image"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:adjustViewBounds="true"
    android:layout_gravity="center"
    android:src="@mipmap/ic_launcher"
    android:scaleType="centerCrop" />
</FrameLayout>
 
 

 

مرحله ی 6 : کلاس آداپتر مربوط به Viewpager را ایجاد کنید .

یک کلاس جدید جاوایی ایجاد کنید و سپس کدهای زیر را درون آن بریزید : 

import android.content.Context;
import android.os.Parcelable;
import android.support.v4.view.PagerAdapter;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
 
import java.util.ArrayList;
 
/**
 * Created by Parsania Hardik on 23/04/2016.
 */
public class SlidingImage_Adapter extends PagerAdapter {
 
 
  private ArrayList<ImageModel> imageModelArrayList;
  private LayoutInflater inflater;
  private Context context;
 
 
  public SlidingImage_Adapter(Context context, ArrayList<ImageModel> imageModelArrayList) {
    this.context = context;
    this.imageModelArrayList = imageModelArrayList;
    inflater = LayoutInflater.from(context);
  }
 
  @Override
  public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
    container.removeView((View) object);
  }
 
  @Override
  public int getCount() {
    return imageModelArrayList.size();
  }
 
  @Override
  public Object instantiateItem(ViewGroup view, int position) {
    View imageLayout = inflater.inflate(R.layout.slidingimages_layout, view, false);
 
    assert imageLayout != null;
    final ImageView imageView = (ImageView) imageLayout
        .findViewById(R.id.image);
 
 
    imageView.setImageResource(imageModelArrayList.get(position).getImage_drawable());
 
    view.addView(imageLayout, 0);
 
    return imageLayout;
  }
 
  @Override
  public boolean isViewFromObject(View view, Object object) {
    return view.equals(object);
  }
 
  @Override
  public void restoreState(Parcelable state, ClassLoader loader) {
  }
 
  @Override
  public Parcelable saveState() {
    return null;
  }
 
 
}

 

مرحله 7 - فایل activity_main.xml  را ویرایش کنید . 

کدهای زیر را درون این فایل activity_main.xml بریزید . 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.exampledemo.parsaniahardik.imagesliderdemonuts.MainActivity">
 
  <RelativeLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content" >
 
    <android.support.v4.view.ViewPager
      android:id="@+id/pager"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:layout_alignParentTop="true" />
 
    <com.viewpagerindicator.CirclePageIndicator
      android:id="@+id/indicator"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentBottom="true"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:gravity="bottom"
      android:padding="10dip"
      app:centered="true"
      app:fillColor="#df0623"
      app:pageColor="#fff"
      app:snap="false" />
  </RelativeLayout>
</RelativeLayout>

 

مرحله 8 - فایل MainActivity.java  را ویرایش کنید . 

کدهای زیر را در فایل MainActivity.java کپی کنید : 

 

import android.os.Handler;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
 
import com.viewpagerindicator.CirclePageIndicator;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 
  private static ViewPager mPager;
  private static int currentPage = 0;
  private static int NUM_PAGES = 0;
  private ArrayList<ImageModel> imageModelArrayList;
 
  private int[] myImageList = new int[]{R.drawable.harley2, R.drawable.benz2,
      R.drawable.vecto,R.drawable.webshots
      ,R.drawable.bikess,R.drawable.img1};
 
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    imageModelArrayList = new ArrayList<>();
    imageModelArrayList = populateList();
 
    init();
 
  }
 
  private ArrayList<ImageModel> populateList(){
 
    ArrayList<ImageModel> list = new ArrayList<>();
 
    for(int i = 0; i < 6; i++){
      ImageModel imageModel = new ImageModel();
      imageModel.setImage_drawable(myImageList[i]);
      list.add(imageModel);
    }
 
    return list;
  }
 
  private void init() {
 
    mPager = (ViewPager) findViewById(R.id.pager);
    mPager.setAdapter(new SlidingImage_Adapter(MainActivity.this,imageModelArrayList));
 
    CirclePageIndicator indicator = (CirclePageIndicator)
        findViewById(R.id.indicator);
 
    indicator.setViewPager(mPager);
 
    final float density = getResources().getDisplayMetrics().density;
 
//Set circle indicator radius
    indicator.setRadius(5 * density);
 
    NUM_PAGES =imageModelArrayList.size();
 
    // Auto start of viewpager
    final Handler handler = new Handler();
    final Runnable Update = new Runnable() {
      public void run() {
        if (currentPage == NUM_PAGES) {
          currentPage = 0;
        }
        mPager.setCurrentItem(currentPage++, true);
      }
    };
    Timer swipeTimer = new Timer();
    swipeTimer.schedule(new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        handler.post(Update);
      }
    }, 3000, 3000);
 
    // Pager listener over indicator
    indicator.setOnPageChangeListener(new ViewPager.OnPageChangeListener() {
 
      @Override
      public void onPageSelected(int position) {
        currentPage = position;
 
      }
 
      @Override
      public void onPageScrolled(int pos, float arg1, int arg2) {
 
      }
 
      @Override
      public void onPageScrollStateChanged(int pos) {
 
      }
    });
 
  }
 
}

 

مرحله ی 9 - کنترل نمایش خودکار اسلاید ها . 

کد زیر مسئولیت نمایش خودکار اسلایده ها را برعهده دارد : 

 // Auto start of viewpager
    final Handler handler = new Handler();
    final Runnable Update = new Runnable() {
      public void run() {
        if (currentPage == NUM_PAGES) {
          currentPage = 0;
        }
        mPager.setCurrentItem(currentPage++, true);
      }
    };
    Timer swipeTimer = new Timer();
    swipeTimer.schedule(new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        handler.post(Update);
      }
    }, 3000, 3000);

 

اگر دوست ندارید که اسلایدر بصورت اتوماتیک اسلاید ها را نمایش دهد کدهای بالا را کامنت کنید تا بی اثر شوند . 

 

بعد از اینکه نمایش خودکار اسلایدها را متوقف کردید کاربر برای دیدن تصاویر بعدی اسلایدر باید روی صفحه ی نمایش خود تصاویر را به سمت چپ و راست بکشد تا بین اسلاید ها بتواند حرکت کند . 

در کد بالا از کلاس Timer برای تعیین زمان نمایش اسلایدها استفاده کردیم .

زمانی که قابلیت نمایش خودکار فعال است کاربر باز هم میتواند بین اسلاید ها سوئیچ کند .

 

اینجا ما قصد داشتیم که هر 3 ثانیه اسلاید ها بصورت خودکار عوض شود ولی شما میتوانید این مدت را از طریق بخشی که در زیر گذاشته ام تغییر دهید : 

 swipeTimer.schedule(new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        handler.post(Update);
      }
    }, 3000, 3000);

 

بخشی که باید عوش کنید 3000,3000);  در کد بالاست . 

 

خب کار ما تمام شد تبریک میگویم شما یک اسلایدر ساده با قابلیت اسلاید شو یعنی نمایش خودکار تصاویر ساختید . 

 

سورس کد نهایی این پروژه را میتوانید از اینجا دانلود کنید . 

تمام


محصولات برگزیده مناسب شما
مطالب زیر ممکن است برای شما مفید باشد
آموزش ساخت اسلایدر از URL و واکشی تصاویر از سرور در اسلایدر در محیط Android Studio مقایسه Kotlin با Java برای برنامه نویسان اندرویدی آموزش کامل کار با Retrofit 2.x بعنوان یک کلاینت REST طراحی های پیچیده اپلیکیشن های اندرویدی با Constraint Layout برنامه نویسی سوکت در جاوا
مدرس : مهندس عباس نیک زاد
سوابق تحصیلی
 • دیپلم ریاضی و فیزیک از تیزهوشان
 • لیسانس کارشناسی مهندسی نرم افزار
 • کارشناس ارشد هوش مصنوعی
 • دارای مدرک IELTS نمره ۷/۵
 • دارای مدرک GMAT نمره ۷۲۰
سوابق شغلی
 • مدیر کل شرکت آوای هوشمند سام به شماره ثبت ۴۴۸۳۸ و شناسه ی ملی ۱۴۰۰۶۷۷۷۰۵۱
 • تدرس در دانشگاه ها و آموزشگاه های معتبر از سال ۱۳۹۴
 • مدرس دوره های آموزشی در زمینه ی برنامه نویسی از سال ۹۵ ( آواسام ، سامنتا )
 • مدیر کل انجمن علمی دانشگاه به مدت یکسال و مدیر انجمن علمی کامپیوتر به مدت یکسال
 • برنامه نویس اپلیکیشن های اندرویدی مختلف برای سازمان های دولتی ، شرکت های خصوصی و ...
 • بازی سازی با انجین یونیتی به مدت دو سال در تیم k2games
 • برنامه نویسی و طراحی وب بصورت فریلنسر از سال ۱۳۹۰
تخصص ها
 • تسلط کامل بر فریمورک های PHP همچون Codeigniter , Laravel , Yii , ….
 • برنامه نویسی موبایل و تبلت های هوشمند اندرویدی به مدت ۴ سال با زبان Java kotlin objective-c javascript
 • مسلط به مفاهیم گرافیکی و نرم افزار های گرافیکی Photoshop , corel , illustrator و …
 • مسلط به مدلسازی سه بعدی Blender
 • مسلط به بازی سازی و زبان سی شارپ در انجین Unity3D
 • تسلط کامل بر مفاهیم هوش مصنوعی
 • متخصص در زمینه لینوکس
 • تسلط کامل برنامه نویسی زبانهای C , Python , C++ , C# , Java , JavaScript
 • تسلط کامل بر فریمورک ها یا کتابخانه های محبوب جاوااسکریپت نظیر Angular , Vue.js , React , Jquery و …
 • مطالعه و فعالیت در زمینه ی امنیت و هک

برچسب ها : اسلایدر اندروید برنامه نویسی اندروید آموزش برنامه نویسی اندروید آموزش ساخت اپ اندرویدی آموزش اندروید استودیو آموزش ساخت اسلایدر اندرویدی برنامه نویسی اندروید با جاوا توسعه ی برنامه های موبایل

برای نوشتن نظر باید وارد شوید ورود

بازگشت به بالا
توجه داشته باشید که به ازای هر نظر مفید در سایت آواسام هزار تومان بصورت خودکار به کیف پول شما افزوده میشود