لینوکس

موضوع :‌ لینوکس


لینوکس یک سیستم عامل اوپن سورس و رایگان است که با هسته ی لینوکس ساخته شده است . هسته ی لینوکس توسط لینوس توروالدز ساخته شده است و روی لینوکس توزیع های مختلفی ساخته شده است که مناسب انواع کارهاست 

از کارهای عمومی خانگی بگیر تا برنامه نویسی و مدیریت سرور به راحتی با توزیع های لینوکسی قابل انجام است . 

 

آموزش های مناسب برای لینوکس