درس 17 - کار با فرم ها در لاراول

برای کار کردن با فرم ها در فریمورک لاراول ، ابزار راحت و سریعی فراهم شده است. بخش های زیادی از HTML بک وب سایت توسط خود لاراول تولید میشود. برای ساپورت کردن این بخش ها باید پکیج HTML را به فریمورک لاراول خود اضافه کنیم.

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر دقت کنید.

قدم 1 - ابتدا توسط کامپوزر ( composer ) پکیج مربوط به HTML را فریمورک لاراول خود اضافه کنید.

composer require illuminate/html

قدم 2 - این دستور در ترمینال یا کامند پرمپ شما ننتیجه ی زیر را به همراه خواهد داشت که در نهایت پکیج HTML را به فریمورک لاراول شما اضافه میکند.

نصب پکیج HTML لاراول و کار با فرم ها در لاراول

قدم 3 - حالا باید این پکیج را به تنظیمات فریمورک لاراول اضافه کنیم تا شناسایی شود. برای این کار فایل config/app.php را باز کنید که بخش service provider های لاراول خود را مشاهده میکنید. شما باید در آخر لیست HTML service provider را اضافه کنید که در تصویر زیر داخل یک باکس نمایش داده شده است.

آموزش کار با فرم ها در فریمورک لاراول

قدم 4 - در همین فایل بخش aliases نیز HTML و form را طبق تصویر زیر اضافه کنید.توجه کنید که دو خط را طبق تصویر زیر که داخل باکس کشیده ایم بنویسید.

اموزش کار با فرم ها در فریمورک لاراول

قدم 5 - خب در این بخش همه ی تنظیمات اولیه و نصب تمام شده است. حالا در ادامه ی نحوه ی استفاده از این پکیج در فریمورک لاراول را آموزش خواهیم داد.

باز کردن یک فرم جدید در لاراول 

{{ Form::open(array('url' => 'foo/bar')) }}
  //
{{ Form::close() }}

تولید کردن یک label

echo Form::label('email', 'E-Mail Address');

تولید کردن یک input از نوع text

echo Form::text('username');

اختصاص دادن مقدار value به یک input

echo Form::text('email', 'example@gmail.com');

تولید کردن یک input از نوع password

echo Form::password('password');

تولید کردن یک input از نوع file 

echo Form::file('image');

تولید کردن input از نوع Checkbox یا Radio 

echo Form::checkbox('name', 'value');
echo Form::radio('name', 'value');

تولید کردن input از نوع Checkbox یا Radio  ( بصورت پیشفرض تیک زده باشد )

echo Form::checkbox('name', 'value', true);
echo Form::radio('name', 'value', true);

تولید کردن یک لیست از نوع Drop-Down

echo Form::select('size', array('L' => 'Large', 'S' => 'Small'));

تولید کردن یک دکمه ی submit 

echo Form::submit('Click Me!');

 

مثال دوم 

قدم 1 - یک فایل ویو بسازید و کدهای زیر را درون آن کپی کنید بهتر است نام و مسیر به این شکل باشد resources/views/form.php.

<html>
  <body>
   
   <?php
     echo Form::open(array('url' => 'foo/bar'));
      echo Form::text('username','Username');
      echo '<br/>';
      
      echo Form::text('email', 'example@gmail.com');
      echo '<br/>';
   
      echo Form::password('password');
      echo '<br/>';
      
      echo Form::checkbox('name', 'value');
      echo '<br/>';
      
      echo Form::radio('name', 'value');
      echo '<br/>';
      
      echo Form::file('image');
      echo '<br/>';
      
      echo Form::select('size', array('L' => 'Large', 'S' => 'Small'));
      echo '<br/>';
      
      echo Form::submit('Click Me!');
     echo Form::close();
   ?>
  
  </body>
</html>

قدم 2 - فایل route های فریمورک لاراول خود را باز کنید و کدهای زیر را درونش کپی کنید.

Route::get('/form',function() {
  return view('form');
});

قدم 3 - از طریق مرورگر به آدرس یا url زیر مراجعه کنید.

http://localhost:8000/form

قدم 4 - نتیجه باید به شکل تصویر زیر یک فرم تولید شده توسط فریمورک لاراول باشد.

آموزش ساخت فرم با فریمورک لاراول
 
 
اتمام درس