انواع حلقه ها در php

آموزش حلقه ها در زبان برنامه نویسی پی اچ پی 

در هر زبان برنامه نویسی اگر بخواهید یک تکه خط را برای بارهای متوالی به اجرا در بیاورید از حلقه ها استفاده میشود در php نیز از انوع حلقه ها پشتیبانی میشود که در این درس به آنها میپردازیم . 

 

php چهار نوع حلقه دارد که در زیر نوشتیم : 

 • حلقه ی for : برای هر چند بار که تعریف کنیم و به ازای شرطی بلاکی از کدها را برای چندین بار اجرا میکند .
 • حلقه ی while : بلاکی از کدها را به این حلقه میدهیم و تا زمانی که یک اتفاق یا شرط خاصی نیوفتد تکرار میشود .
 • حلقه ی do while :  همانند حلقه ی while میباشد با این تفاوت که شرط در while در ابتدای حلقه ( قبل از وارد شدن به حلقه ) قرار دارد ولی در do while شرط در آخر قرار دارد و برای بار اول شرطی چک نخواهد شد .
 • حلقه ی foreach  : به ازای تمام آیتم های موجود در یک آرایه بلاکی از کدها را تکرار میکند . 

 

در حلقه ها دو عبارت continue  و break  نیاز از اهمیت بالائی برخوردار است که در ادامه در مورد آنها نیز صبحت خواهیم کرد . 

 

حلقه ی for در php 

حلقه ی for بیشتر زمانی کاربرد دارد که شما از قبل میدانید تعداد دفعات اجرا شدن یک بلاک از کدها چقدر است . برای مثال یک تکه کد باید ده بار اجرا شود 

حلقه ی for در php

سینتکس :

for (initialization; condition; increment){
  code to be executed;
}

در سینتکس بالا بخش initialization مقدار شروع حلقه است و معمولا یک عدد صحیح میباشد ، condition شرط پایان حلقه و increment گام حرکت شرط است . 

مثال : در مثال زیر درون حلقه مقدار دو متغیر را افزایش میدهیم نتیجه ی کدها را ببینید : 

<html>
  <body>
   
   <?php
     $a = 0;
     $b = 0;
     
     for( $i = 0; $i<5; $i++ ) {
      $a += 10;
      $b += 5;
     }
     
     echo ("At the end of the loop a = $a and b = $b" );
   ?>
  
  </body>
</html>

نتیجه : 

At the end of the loop a = 50 and b = 25

برای یادگیری حلقه ی for بصورت ویدیویی ، دوره ی آموزش زبان php استاد نیک زاد را تهیه کنید.

 

حلقه ی while در php 

این حلقه تا زمانی یک سری کدها را تکرار میکند ، که یک شرطی برقرار شود و شرط را درون while مینویسیم 

زمانی که شرط برقرار باشد درون حلقه ی while  هر چیزی بنویسیم بصورت تکراری اجرا میشود و این اجرا آنقدر تکرار میشود تا شرط برقرار نباشد و آن زمان از داخل حلقه خارج میشویم 

حلقه ی while در php

سینتکس : 

while (condition) {
  code to be executed;
}

مثال : در مثال زیر تا زمانی که مقدار عددی متغیر i  کوچکتر از 10 است کدهایی که درون while نوشته شده تکرار میشود توجه کنید که اخر حلقه به تعداد i یک واحد اضافه میشود و همین موضوع باعث میشود مقدار i بلاخره به 10 برسد و زمانی از حلقه خارج شویم : 

<html>
  <body>
  
   <?php
     $i = 0;
     $num = 50;
     
     while( $i < 10) {
      $num--;
      $i++;
     }
     
     echo ("Loop stopped at i = $i and num = $num" );
   ?>
   
  </body>
</html>

خروجی کدهای بالا : 

Loop stopped at i = 10 and num = 40 

برای یادگیری حلقه ی while بصورت ویدیویی ، دوره ی آموزش زبان php استاد نیک زاد را تهیه کنید.

 

شرط do while در php 

حلقه ی do while  دقیقا مثل حلقه ی while عمل میکند اما با این تفاوت که کدهایی که میخواهیم در حلقه قرار گیرید ابتدا اجرا و سپس شرط حلقه بررسی میشود 

مثال بالا که برای while زدیم را اگر برای do while بنویسیم به شکل زیر خواهد بود : 

<html>
  <body>
  
   <?php
     $i = 0;
     $num = 0;
     
     do {
      $i++;
     }
     
     while( $i < 10 );
     echo ("Loop stopped at i = $i" );
   ?>
   
  </body>
</html>

خروجی کد بالا : 

Loop stopped at i = 10

 

حلقه ی foreach در php 

حلقه ی foreach در php  به ازای اعضای یک آرایه یک سری از کدها را تکرار میکند تا اعضای آن آرایه تمام شود 

سینتکس : 

foreach (array as value) {
  code to be executed;
}

مثال : 

اگر یک آرایه داشته باشیم که اعداد 1 تا 5 را درون خود داشته باشد حلقه ی foreach پنج بار اجرا شده و هر کدی که بنویسیم را اجرا میکند : 

<html>
  <body>
  
   <?php
     $array = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     
     foreach( $array as $value ) {
      echo "Value is $value <br />";
     }
   ?>
   
  </body>
</html>

خروجی کد بالا : 

Value is 1
Value is 2
Value is 3
Value is 4
Value is 5

اگر زبان برنامه نویسی php را به تازگی شروع کردید ممکن است یک دوره ی آموزشی ویدیویی مجازی برای شما بسیار عالی باشد. ما دوره ی آموزش زبان پی اچ پی استاد نیک زاد را به شما پیشنهاد میکنیم.

 

دستور break در تمامی حلقه ها

 این دستور برای خروج اضطراری از حلقه کاربرد دارد . 

دستور break بدون در نظر گرفتن شرط هایی که تعریف کردیم سریعا از بلاک حلقه خارج میشود و دسترسی کاملی به برنامه نویس میدهد تا زمانی که دلش میخواهد از حلقه خارج شود . 

دستور break در حلقه ی php

 

مثال : 

در حلقه ی زیر بدون در نظر گرفتن شرط اصلی حلقه اگر i مساوی عدد 3 شد از حلقه خارج میشود : 

<html>
  <body>
  
   <?php
     $i = 0;
     
     while( $i < 10) {
      $i++;
      if( $i == 3 )break;
     }
     echo ("Loop stopped at i = $i" );
   ?>
  
  </body>
</html>

خروجی کدهای بالا : 

Loop stopped at i = 3

یادگیری mvc در php خیلی پر اهمیت است بعد از مطالعه و تمرین خود زبان php از این بخش حتما به سراغ آموزش php mvc بروید.

 

دستور continue در حلقه های php 

این دستور زمانی اجرا میشود که میخواهیم ، از حلقه خارج شویم ولی شمارش و اجرای حلقه همچنان برای باقی حالت ها وجود داشته باشید . این دستور همانند دستور break میباشد با این تفاوت که برای حالت های دیگر کاری ندارد و حلقه روند عادی خود را تا پایان شرط اصلی حلقه اجرا میکند . 

دستور continue در حلقه های php

مثال : 

<html>
  <body>
  
   <?php
     $array = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     
     foreach( $array as $value ) {
      if( $value == 3 )continue;
      echo "Value is $value <br />";
     }
   ?>
  
  </body>
</html>

خروجی مثال :

Value is 1
Value is 2
Value is 4
Value is 5

اتمام درس 

 

برای آموزش پروژه محور php ما یک دوره ی آموزشی به نام دوره ی آموزش ساخت سیستم هتلداری با زبان php تهیه کردیم.در این دوره یک فریمورک کوچک php از صفر ساخته میشود و با آن یک پروژه ی واقعی پیاده سازی میشود.