آرایه ها در php

آموزش کامل کار با آرایه ها در زبان پی اچ پی و انواع آنها

آرایه ها در زبان php نوعی از متغیرهایی هستند که درون خود یک یا چند نوع داده ها ، را نگهداری میکنند برای مثال زمانی که شما بخواهید صد عدد را در صد متغیر ذخیره کنید برای این کار تمام اعداد را بصورت لیستی در یک متغیر به نام آرایه ذخیره میکنید که طول آن 100 یا به تعداد اعضایی که میخواهید ذخیره شود میباشد . 

تمام داده هایی که داخل یک آرایه ذخیره میشود یک آیدی منحصر به فرد دارد که به آن index آرایه گفته میشود و در آموزش زبان php بصورت کلی انواع آرایه های زیر وجود دارد  : 

 • Numeric array : یک آرایه با index گذاری عددی میباشد داده ها ازطریق یک شماره index  بصورت مرتب ذخیره و بازیابی میشود .
 • Associative array : یک آرایه با index های از نوع رشته ای میباشد به عبارت دیگر برای هر داده یک اسم از نوع رشته ای تعریف میشود که داده ها براساس آنها ذخیره و بازیابی میشود و بصورت key و value در نظر گرفته میشود .
 • Multidimensional array : آرایه ای که داخل آن یک یا چند آرایه ی دیگر وجود داشته باشد . 

که در زیر به شرح هر کدام از موارد بالا میپردازیم : 

 

Numeric array  در زبان php

در این نوع آرایه ها میتوانید اعداد صحیح ، رشته های متنی یا هر شی دیگری را ذخیره کنید اما index این نوع از آرایه ها حتما باید عدد صحیح باشد و بصورت پیشفرض از صفر شروع میشود و یک واحد یک واحد بیشتر میشود تا زمانی که کل داده ها داخل این نوع از آرایه قرار بگیرد .

مثال : 

در مثال زیر میبینید که چطور یک آرایه از نوع Numeric array بسازید در این مثال از تابع array()  برای ساخت یک آرایه جدید استفاده شده است : 

<html>
  <body>
  
   <?php
     /* First method to create array. */
     $numbers = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     
     foreach( $numbers as $value ) {
      echo "Value is $value <br />";
     }
     
     /* Second method to create array. */
     $numbers[0] = "one";
     $numbers[1] = "two";
     $numbers[2] = "three";
     $numbers[3] = "four";
     $numbers[4] = "five";
     
     foreach( $numbers as $value ) {
      echo "Value is $value <br />";
     }
   ?>
   
  </body>
</html>

و نتیجه ی خروجی مثال بالا  :

Value is 1 
Value is 2 
Value is 3 
Value is 4 
Value is 5 
Value is one 
Value is two 
Value is three 
Value is four 
Value is five 

برای آموزش ویدیویی و فارسی زبان برنامه نویسی php میتوانید از دوره ی آموزش php استاد نیک زاد استفاده کنید.

Associative array در زبان php 

این نوع از آرایه ها دقیقا مشابه آرایه Numeric عمل میکند ولی تنها تفاوتی که دارد این است که index های این آرایه از نوع رشته هست که باید دستی تعریف کنید و برعکس Numeric بصورت خودکار از صفر index گذاری نمیشود .

مثال : 

<html>
  <body>
   
   <?php
     /* First method to associate create array. */
     $salaries = array("mohammad" => 2000, "qadir" => 1000, "zara" => 500);
     
     echo "Salary of mohammad is ". $salaries['mohammad'] . "<br />";
     echo "Salary of qadir is ". $salaries['qadir']. "<br />";
     echo "Salary of zara is ". $salaries['zara']. "<br />";
     
     /* Second method to create array. */
     $salaries['mohammad'] = "high";
     $salaries['qadir'] = "medium";
     $salaries['zara'] = "low";
     
     echo "Salary of mohammad is ". $salaries['mohammad'] . "<br />";
     echo "Salary of qadir is ". $salaries['qadir']. "<br />";
     echo "Salary of zara is ". $salaries['zara']. "<br />";
   ?>
  
  </body>
</html>

نتیجه ی کدهای بالا : 

Salary of mohammad is 2000
Salary of qadir is 1000
Salary of zara is 500
Salary of mohammad is high
Salary of qadir is medium
Salary of zara is low

آیا تا به حال به فکر این بودید که بعد از یادگیری زبان برنامه نویسی php الگوی mvc را یاد بگیرید و در این صورت آموزش کامل php mvc برای شما نیاز است تا بصورت ویدیویی و فارسی آنرا یاد بگیرید.

 

Multidimensional array در زبان php 

به این نوع از آرایه های ، آرایه های چند بعدی گفته میشود که درون یک آرایه ممکن است یک یا بیش از یک آرایه دیگر تعریف شود که هرکدام از آرایه ها باز از انوع دیگر آرایه ها باشد !

مثال : 

در زیر یک آرایه ی دو بعدی تعریف شده است که درون خود آرایه ای از اسم ها را دارد که درون هر اسم یک آرایه ی دیگر برای نگهداری نمره ها قرار گرفته است . 

 

<html>
  <body>
   
   <?php
     $marks = array( 
      "mohammad" => array (
        "physics" => 35,
        "maths" => 30,	
        "chemistry" => 39
      ),
      
      "qadir" => array (
        "physics" => 30,
        "maths" => 32,
        "chemistry" => 29
      ),
      
      "zara" => array (
        "physics" => 31,
        "maths" => 22,
        "chemistry" => 39
      )
     );
     
     /* Accessing multi-dimensional array values */
     echo "Marks for mohammad in physics : " ;
     echo $marks['mohammad']['physics'] . "<br />"; 
     
     echo "Marks for qadir in maths : ";
     echo $marks['qadir']['maths'] . "<br />"; 
     
     echo "Marks for zara in chemistry : " ;
     echo $marks['zara']['chemistry'] . "<br />"; 
   ?>
  
  </body>
</html>

 

و خروجی کدهای بالا : 

Marks for mohammad in physics : 35
Marks for qadir in maths : 32
Marks for zara in chemistry : 39

 

اتمام درس