تخفیفات تابستان تاپایان: سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱
بزن بریم فروشگاه
قواعد جاوا اسکریپت

قواعد دستوری زبان جاوا اسکریپت

کدهای زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت میتواند داخل تگ  <script>... </script> درون یک سند html قرار بگیرد . 

شما میتوانید درون سند html به تعداد نامحدود و در هر جائی از تگ <script> استفاده کنید . پیشنهاد میشود script جاوااسکریپت های خود را درون تگ <head> بنویسید . 

تگ <script> به مرورگر اعلام میکند هر چیزی که درون این تگ است کدهای جاوااسکریپتی است و باید انها را تفسیر کند . 

یک مثال بسیار ساده از تگ <script> در زیر آمده است : 

<script ...>
  JavaScript code
</script>

 

تگ <script> دو ویژگی مهم میپذیرد که در زیر آمده است : 

 

 1. Language : این ویژگی زبان اسکریپت نوشته شده را مشخص میکند که بصورت پیشفرض و معمولا javascript میباشد 
 2. Type : برای زبان جاوا اسکریپت باید مقدار آن text/javascript باشد 

اگر ویژگی های تگ <script> را تنظیم کرده باشید باید شکل زیر باشد : 

<script language = "javascript" type = "text/javascript">
  JavaScript code
</script>

 

اولین کدنویسی شما به زبان جاوا اسکریپت : 

 

برای شروع یک مثال میزنیم که در آن عبارت ساده ی hello world را نمایش دهیم . در این مثال ما از کامنت گذاری html استفاده کردیم تا کدهای جاوا اسکریپت مشخص باشد و این مورد اختیاری است همچنین این کار باعث میشود اگر مرورگر جاوا اسکریپت را پشتیبانی نکند کدهای شما اجرا نشود.

کامنت با //--> تمام شده است  . در جاوا اسکریپت نیز از // برای کامنت گذاری میتوان استفاده کرد . 

سپس ما تابع document.write را صدا زدیم که یک رشته را درون فایل html مینویسد . 

این تابع برای نوشتن اطلاعات روی فایل متنی یا html استفاده میشود . 

کدهای مثال  : 

<html>
  <body>  
   <script language = "javascript" type = "text/javascript">
     <!--
      document.write("Hello World!")
     //-->
   </script>   
  </body>
</html>

 

نتیجه ای که مشاهده خواهید کرد : 

Hello World!

 

فضاهای خالی و خط جدید در جاوا اسکریپت : 

 

زبان جاوا اسکریپت فضاهای خالی ( space ) تَب ها ( tabs ) و خطوط جدید ( new line ) را در نظر نمیگیرد و از آنها صرف نظر میکند . 

شما میتوانید بصورت اختیاری از موارد بالا برای کدنویسی تمیز خود استفاده کنید . 

 

سِمی کالن در جاوا اسکریپت اختیاری است : 

 

یکی از ویژگی های زبان جاوا اسکریپت این است که شما میتوانید از سمی کالن استفاده کنید مثل زبان های سی ، سی پلاس پلاس و جاوا ! 

همچنین جاوا اسکریپت اجازه میدهد عملیات مختلف خود را در یک خط بنویسید ولی آنها را با ; از هم جدا کنید 

یا اینکه کلا از سمی کالن استفاده نکیند 

مثال های زیر را مشاهده کنید : 

بدون سمی کالن 

<script language = "javascript" type = "text/javascript">
  
<!--
   var1 = 10
   var2 = 20
  //-->
</script>

با سمی کالن و دو عملیات در یک خط 

<script language = "javascript" type = "text/javascript">
  <!--
   var1 = 10; var2 = 20;
  //-->
</script>

 

نکته : بهتر است از سمی کالن استفاده شود چون اکثر زبان های برنامه نویسی از آن استفاده میکنند و کدنویسی شما را تمیزتر و قابل درک تر میکند . 

 

حساسیت به حروف ( Case Sensitivity ) در جاوا اسکریپت : 

 

جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی حساس به کوچک و بزرگ بودن حروف است . به عبارتی دیگر نام همه ی متغیرها ، توابع ، کلمات و ... در این زبان باید از کوچک و بزرگ بودن نام آن پیروی کند . پس کلمه ی  TIME با کلمه time در زبان جاوا اسکریپت با هم دیگر متفاوت خواهند بود . 

 

توضیحات یا کامنت گذاری در زبان جاوا اسکریپت : 

 

در زبان جاوا اسکریپت هم به شیوه ی زبان سی و هم به شیوه ی زبان سی پلاس پلاس میتوانید کامنت گذاری کنید .

 • هر چیزی که بعد از // قرار بگیرد کامنت است و توسط جاوا اسکریپت نادیده گرفته میشود 
 • هر چیزی که بین /* و */  قرار بگیرد کامنت است و نادیده گرفته میشود 
 • همچنین کامنت گذاری html که بصورت <!-- می باشد در جاوا اسکریپت کامنت تک خطی حساب میشود و مانند // در نظر گرفته میشود 
 • همچنین جاوا اسکریپت از کامنت گذاری html  به شیوه ی  <!-- نیز پشتیبانی میکند البته آنرا بعنوان یک کامنت تک خطی در نظر میگیرد مثل // 

در مثال زیر انواع کامنت ها به زبان جاوا اسکریپت را میتوانید مشاهده کنید : 

<script language = "javascript" type = "text/javascript">
  <!--
   // This is a comment. It is similar to comments in C++
  
   /*
   * This is a multi-line comment in JavaScript
   * It is very similar to comments in C Programming
   */
  //-->
</script>

 

اتمام