تخفیف تابستانی سال ۱۳۹۹ تاپایان: دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
بزن بریم فروشگاه
قواعد جاوا اسکریپت

قواعد دستوری زبان جاوا اسکریپت

کدهای زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت میتواند داخل تگ  <script>... </script> درون یک سند html قرار بگیرد . 

شما میتوانید درون سند html به تعداد نامحدود و در هر جائی از تگ <script> استفاده کنید . پیشنهاد میشود script جاوااسکریپت های خود را درون تگ <head> بنویسید . 

تگ <script> به مرورگر اعلام میکند هر چیزی که درون این تگ است کدهای جاوااسکریپتی است و باید انها را تفسیر کند . 

یک مثال بسیار ساده از تگ <script> در زیر آمده است : 

<script ...>
  JavaScript code
</script>

 

تگ <script> دو ویژگی مهم میپذیرد که در زیر آمده است : 

 

 1. Language : این ویژگی زبان اسکریپت نوشته شده را مشخص میکند که بصورت پیشفرض و معمولا javascript میباشد 
 2. Type : برای زبان جاوا اسکریپت باید مقدار آن text/javascript باشد 

اگر ویژگی های تگ <script> را تنظیم کرده باشید باید شکل زیر باشد : 

<script language = "javascript" type = "text/javascript">
  JavaScript code
</script>

 

اولین کدنویسی شما به زبان جاوا اسکریپت : 

 

برای شروع یک مثال میزنیم که در آن عبارت ساده ی hello world را نمایش دهیم . در این مثال ما از کامنت گذاری html استفاده کردیم تا کدهای جاوا اسکریپت مشخص باشد و این مورد اختیاری است همچنین این کار باعث میشود اگر مرورگر جاوا اسکریپت را پشتیبانی نکند کدهای شما اجرا نشود.

کامنت با //--> تمام شده است  . در جاوا اسکریپت نیز از // برای کامنت گذاری میتوان استفاده کرد . 

سپس ما تابع document.write را صدا زدیم که یک رشته را درون فایل html مینویسد . 

این تابع برای نوشتن اطلاعات روی فایل متنی یا html استفاده میشود . 

کدهای مثال  : 

<html>
  <body>  
   <script language = "javascript" type = "text/javascript">
     <!--
      document.write("Hello World!")
     //-->
   </script>   
  </body>
</html>

 

نتیجه ای که مشاهده خواهید کرد : 

Hello World!

 

فضاهای خالی و خط جدید در جاوا اسکریپت : 

 

زبان جاوا اسکریپت فضاهای خالی ( space ) تَب ها ( tabs ) و خطوط جدید ( new line ) را در نظر نمیگیرد و از آنها صرف نظر میکند . 

شما میتوانید بصورت اختیاری از موارد بالا برای کدنویسی تمیز خود استفاده کنید . 

 

سِمی کالن در جاوا اسکریپت اختیاری است : 

 

یکی از ویژگی های زبان جاوا اسکریپت این است که شما میتوانید از سمی کالن استفاده کنید مثل زبان های سی ، سی پلاس پلاس و جاوا ! 

همچنین جاوا اسکریپت اجازه میدهد عملیات مختلف خود را در یک خط بنویسید ولی آنها را با ; از هم جدا کنید 

یا اینکه کلا از سمی کالن استفاده نکیند 

مثال های زیر را مشاهده کنید : 

بدون سمی کالن 

<script language = "javascript" type = "text/javascript">
  
<!--
   var1 = 10
   var2 = 20
  //-->
</script>

با سمی کالن و دو عملیات در یک خط 

<script language = "javascript" type = "text/javascript">
  <!--
   var1 = 10; var2 = 20;
  //-->
</script>

 

نکته : بهتر است از سمی کالن استفاده شود چون اکثر زبان های برنامه نویسی از آن استفاده میکنند و کدنویسی شما را تمیزتر و قابل درک تر میکند . 

 

حساسیت به حروف ( Case Sensitivity ) در جاوا اسکریپت : 

 

جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی حساس به کوچک و بزرگ بودن حروف است . به عبارتی دیگر نام همه ی متغیرها ، توابع ، کلمات و ... در این زبان باید از کوچک و بزرگ بودن نام آن پیروی کند . پس کلمه ی  TIME با کلمه time در زبان جاوا اسکریپت با هم دیگر متفاوت خواهند بود . 

 

توضیحات یا کامنت گذاری در زبان جاوا اسکریپت : 

 

در زبان جاوا اسکریپت هم به شیوه ی زبان سی و هم به شیوه ی زبان سی پلاس پلاس میتوانید کامنت گذاری کنید .

 • هر چیزی که بعد از // قرار بگیرد کامنت است و توسط جاوا اسکریپت نادیده گرفته میشود 
 • هر چیزی که بین /* و */  قرار بگیرد کامنت است و نادیده گرفته میشود 
 • همچنین کامنت گذاری html که بصورت <!-- می باشد در جاوا اسکریپت کامنت تک خطی حساب میشود و مانند // در نظر گرفته میشود 
 • همچنین جاوا اسکریپت از کامنت گذاری html  به شیوه ی  <!-- نیز پشتیبانی میکند البته آنرا بعنوان یک کامنت تک خطی در نظر میگیرد مثل // 

در مثال زیر انواع کامنت ها به زبان جاوا اسکریپت را میتوانید مشاهده کنید : 

<script language = "javascript" type = "text/javascript">
  <!--
   // This is a comment. It is similar to comments in C++
  
   /*
   * This is a multi-line comment in JavaScript
   * It is very similar to comments in C Programming
   */
  //-->
</script>

 

اتمام 


برچسب ها :
جاوااسکریپت آموزش جاوااسکریپت آموزش جاوا اسکریپت جاوا اسکریپت آموزش فارسی جاوا اسکریپت آموزش رایگان جاوا اسکریپت آموزش javascript آموزش فارسی javascript آموزش رایگان javascript آموزش ویو ویو جی اس ری اکت جی اس آموزش ری اکت جی اس آموزش انگولار جی اس آموزش انگولار انگولار آموزش فارسی و رایگان جاوا اسکریپت