تخفیفات تابستان تاپایان: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
بزن بریم فروشگاه
while در جاوا اسکریپت

هنگام برنامه نویسی ممکن است بخواهید قسمتی از کدهای خود را برای چندین بار بصورت تکراری ،  اجرا کنید . در چنین حالت هایی برای کاهش خطوط کدنویسی شده شما باید از حلقه ها استفاده کنید . 

جاوا اسکریپت تمام حلقه های مورد نیاز برای چنین کارهایی را پشتیبانی میکند . 

 

حلقه ی while در جاوا اسکریپت : 

 

اساسی ترین حلقه ی زبان جاوا اسکریپت حلقه ی while است که در این بخش با آن آشنا خواهیم شد . هدف این حلقه ، تکرار متناوب بخشی از کدها یا عملیات خاصی است . تا زمانی که یک شرط مقدارش true باشد این حلقه ادامه پیدا میکند و کدهای درون آن اجرا میشود و زمانی که مقدار شرط false شد ، از حلقه خارج میشویم و دیگر کدهای درون آن اجرا نمیشود . 

 

فلوچارت مربوط به حلقه ی while در جاوا اسکریپت در تصویر زیر میباشد .

آموزش حلقه ی while در جاوا اسکریپت

سینتکس استاندارد حلقه ی while در جاوا اسکریپت :

while (expression) {
  Statement(s) to be executed if expression is true
}

و در مثال زیر یک حلقه ی while  را پیاده سازی کردیم : 

<html>
  <body>
   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var count = 0;
      document.write("Starting Loop ");
     
      while (count < 10) {
        document.write("Current Count : " + count + "<br />");
        count++;
      }
     
      document.write("Loop stopped!");
     //-->
   </script>
   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

 

خروجی مثال : 

Starting Loop
Current Count : 0
Current Count : 1
Current Count : 2
Current Count : 3
Current Count : 4
Current Count : 5
Current Count : 6
Current Count : 7
Current Count : 8
Current Count : 9
Loop stopped!
Set the variable to different value and then try... 

 

حلقه ی do while در جاوا اسکریپت : 

 

حلقه ی do while مشابه حلقه ی while میباشد با این تفاوت که شرط در انتهای حلقه ی نوشته میشود . پس اجزا و کدهای درون حلقه یکبار در ابتدا اجرا میشود و سپس در آخر حلقه شرط بررسی میشود 

کدهایی که درون حلقه ی do while نوشته میشود حداقل باید یکبار اجرا شود حتی اگر شرط false باشد . 

 

فلوچارت مربوط به حلقه ی do while در جاوا اسکریپت در تصویر زیر آمده است : 

آموزش do while در جاوا اسکریپت

 

سینتکس استاندارد در جاوا اسکریپت : 

do {
  Statement(s) to be executed;
} while (expression);

 

در مثال زیر حلقه ی do while را پیاده سازی کردیم . 

<html>
  <body>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var count = 0;
      
      document.write("Starting Loop" + "<br />");
      do {
        document.write("Current Count : " + count + "<br />");
        count++;
      }
      
      while (count < 5);
      document.write ("Loop stopped!");
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

 

خروجی مثال : 

Starting Loop
Current Count : 0 
Current Count : 1 
Current Count : 2 
Current Count : 3 
Current Count : 4
Loop Stopped!
Set the variable to different value and then try...

 

. اتمام .