تخفیف تابستانی سال ۱۳۹۹ تاپایان: سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
بزن بریم فروشگاه
while در جاوا اسکریپت

هنگام برنامه نویسی ممکن است بخواهید قسمتی از کدهای خود را برای چندین بار بصورت تکراری ،  اجرا کنید . در چنین حالت هایی برای کاهش خطوط کدنویسی شده شما باید از حلقه ها استفاده کنید . 

جاوا اسکریپت تمام حلقه های مورد نیاز برای چنین کارهایی را پشتیبانی میکند . 

 

حلقه ی while در جاوا اسکریپت : 

 

اساسی ترین حلقه ی زبان جاوا اسکریپت حلقه ی while است که در این بخش با آن آشنا خواهیم شد . هدف این حلقه ، تکرار متناوب بخشی از کدها یا عملیات خاصی است . تا زمانی که یک شرط مقدارش true باشد این حلقه ادامه پیدا میکند و کدهای درون آن اجرا میشود و زمانی که مقدار شرط false شد ، از حلقه خارج میشویم و دیگر کدهای درون آن اجرا نمیشود . 

 

فلوچارت مربوط به حلقه ی while در جاوا اسکریپت در تصویر زیر میباشد .

آموزش حلقه ی while در جاوا اسکریپت

سینتکس استاندارد حلقه ی while در جاوا اسکریپت :

while (expression) {
  Statement(s) to be executed if expression is true
}

و در مثال زیر یک حلقه ی while  را پیاده سازی کردیم : 

<html>
  <body>
   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var count = 0;
      document.write("Starting Loop ");
     
      while (count < 10) {
        document.write("Current Count : " + count + "<br />");
        count++;
      }
     
      document.write("Loop stopped!");
     //-->
   </script>
   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

 

خروجی مثال : 

Starting Loop
Current Count : 0
Current Count : 1
Current Count : 2
Current Count : 3
Current Count : 4
Current Count : 5
Current Count : 6
Current Count : 7
Current Count : 8
Current Count : 9
Loop stopped!
Set the variable to different value and then try... 

 

حلقه ی do while در جاوا اسکریپت : 

 

حلقه ی do while مشابه حلقه ی while میباشد با این تفاوت که شرط در انتهای حلقه ی نوشته میشود . پس اجزا و کدهای درون حلقه یکبار در ابتدا اجرا میشود و سپس در آخر حلقه شرط بررسی میشود 

کدهایی که درون حلقه ی do while نوشته میشود حداقل باید یکبار اجرا شود حتی اگر شرط false باشد . 

 

فلوچارت مربوط به حلقه ی do while در جاوا اسکریپت در تصویر زیر آمده است : 

آموزش do while در جاوا اسکریپت

 

سینتکس استاندارد در جاوا اسکریپت : 

do {
  Statement(s) to be executed;
} while (expression);

 

در مثال زیر حلقه ی do while را پیاده سازی کردیم . 

<html>
  <body>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var count = 0;
      
      document.write("Starting Loop" + "<br />");
      do {
        document.write("Current Count : " + count + "<br />");
        count++;
      }
      
      while (count < 5);
      document.write ("Loop stopped!");
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

 

خروجی مثال : 

Starting Loop
Current Count : 0 
Current Count : 1 
Current Count : 2 
Current Count : 3 
Current Count : 4
Loop Stopped!
Set the variable to different value and then try...

 

. اتمام . 


برچسب ها :
جاوااسکریپت آموزش جاوااسکریپت آموزش جاوا اسکریپت جاوا اسکریپت آموزش فارسی جاوا اسکریپت آموزش رایگان جاوا اسکریپت آموزش javascript آموزش فارسی javascript آموزش رایگان javascript آموزش ویو ویو جی اس ری اکت جی اس آموزش ری اکت جی اس آموزش انگولار جی اس آموزش انگولار انگولار آموزش فارسی و رایگان جاوا اسکریپت