تخفیف تابستانی سال ۱۳۹۹ تاپایان: یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
بزن بریم فروشگاه
کنترل حلقه ها در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت به شما امکان کنترل کامل حلقه ها و switch را میدهد . برای مثال زمانی وجود دارد که شما میخواهید بدون رسیدن به پایان حلقه ، فورا از حلقه خارج شوید یا مثلا قصد دارید از حلقه ی جاری خارج شوید و کدهای داخل حلقه برای یک مورد اجرا نشود ولی اجرای باقی حلقه ها همچنان ادامه داشته باشد .

برای کنترل کردن تمام موارد گفته شده در بالا جاوا اسکریپت دو دستور break  و loop را برای شما فراهم کرده است . 

 

دستور break در جاوا اسکریپت : 

 

همانطور که در بخش switch بطور خلاصه در مورد break صحبت کردیم برای خروج اضطراری از حلقه کاربرد دارد و هر جا این دستور نوشته شود شما به خارج از آکولاد دستورات درون حلقه هدایت میشوید و از حلقه خارج میشوید  .

 

فلوچارت دستور break در جاوا اسکریپت : 

آموزش دستور break در جاوا اسکریپت

در مثال زیر کاربرد break را می بینید . همانطور که میبینید یک شرط قرار دادیم بررسی می کند و در صورت رسیدن x به 5 از حلقه خارج میشود .

<html>
  <body>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
     var x = 1;
     document.write("Entering the loop<br /> ");
     
     while (x < 20) {
      if (x == 5) {
        break;  // breaks out of loop completely
      }
      x = x + 1;
      document.write( x + "<br />");
     }     
     document.write("Exiting the loop!<br /> ");
     //-->
   </script>
   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

خروجی کد بالا : 

Entering the loop
2
3
4
5
Exiting the loop!
Set the variable to different value and then try...

 

ما قبلا نیز همانطور که بالا گفته شد در بخش آموزش switch از دستور break  استفاده کردیم . 

 

دستور continue در جاوا اسکریپت : 

 

دستور continue به حلقه اعلام میکند که از حلقه ی کنونی صرف نظر کن و به حلقه ی بعدی برو . زمانی که درون حلقه دستور continue اجرا شد سریعا (بدون در نظر گرفتن ادامه ی کدهای درون حلقه ) شرط حلقه چک میشود اگر شرط حلقه همچنان برقرار بود حلقه های بعدی اجرا میشود و اگر شرط برقرار نبود از حلقه خارج خواهد شد . 

در مثال زیر حلقه شروع میشود و زمانی که x مقدارش عدد 5 میشود کدهای حلقه اجرا نمیشود ولی برای دیگر مقادیر غیر از  5 حلقه روال عادی خود را دارد . 

<html>
  <body>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var x = 1;
      document.write("Entering the loop<br /> ");
     
      while (x < 10) {
        x = x + 1;
        
        if (x == 5) {
         continue;  // skip rest of the loop body
        }
        document.write( x + "<br />");
      }     
      document.write("Exiting the loop!<br /> ");
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

 

خروجی کدهای بالا : 

Entering the loop
2
3
4
6
7
8
9
10
Exiting the loop!
Set the variable to different value and then try...

 

 


برچسب ها :
جاوااسکریپت آموزش جاوااسکریپت آموزش جاوا اسکریپت جاوا اسکریپت آموزش فارسی جاوا اسکریپت آموزش رایگان جاوا اسکریپت آموزش javascript آموزش فارسی javascript آموزش رایگان javascript آموزش ویو ویو جی اس ری اکت جی اس آموزش ری اکت جی اس آموزش انگولار جی اس آموزش انگولار انگولار آموزش فارسی و رایگان جاوا اسکریپت