تخفیفات تابستان تاپایان: سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱
بزن بریم فروشگاه
کنترل حلقه ها در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت به شما امکان کنترل کامل حلقه ها و switch را میدهد . برای مثال زمانی وجود دارد که شما میخواهید بدون رسیدن به پایان حلقه ، فورا از حلقه خارج شوید یا مثلا قصد دارید از حلقه ی جاری خارج شوید و کدهای داخل حلقه برای یک مورد اجرا نشود ولی اجرای باقی حلقه ها همچنان ادامه داشته باشد .

برای کنترل کردن تمام موارد گفته شده در بالا جاوا اسکریپت دو دستور break  و loop را برای شما فراهم کرده است . 

 

دستور break در جاوا اسکریپت : 

 

همانطور که در بخش switch بطور خلاصه در مورد break صحبت کردیم برای خروج اضطراری از حلقه کاربرد دارد و هر جا این دستور نوشته شود شما به خارج از آکولاد دستورات درون حلقه هدایت میشوید و از حلقه خارج میشوید  .

 

فلوچارت دستور break در جاوا اسکریپت : 

آموزش دستور break در جاوا اسکریپت

در مثال زیر کاربرد break را می بینید . همانطور که میبینید یک شرط قرار دادیم بررسی می کند و در صورت رسیدن x به 5 از حلقه خارج میشود .

<html>
  <body>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
     var x = 1;
     document.write("Entering the loop<br /> ");
     
     while (x < 20) {
      if (x == 5) {
        break;  // breaks out of loop completely
      }
      x = x + 1;
      document.write( x + "<br />");
     }     
     document.write("Exiting the loop!<br /> ");
     //-->
   </script>
   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

خروجی کد بالا : 

Entering the loop
2
3
4
5
Exiting the loop!
Set the variable to different value and then try...

 

ما قبلا نیز همانطور که بالا گفته شد در بخش آموزش switch از دستور break  استفاده کردیم . 

 

دستور continue در جاوا اسکریپت : 

 

دستور continue به حلقه اعلام میکند که از حلقه ی کنونی صرف نظر کن و به حلقه ی بعدی برو . زمانی که درون حلقه دستور continue اجرا شد سریعا (بدون در نظر گرفتن ادامه ی کدهای درون حلقه ) شرط حلقه چک میشود اگر شرط حلقه همچنان برقرار بود حلقه های بعدی اجرا میشود و اگر شرط برقرار نبود از حلقه خارج خواهد شد . 

در مثال زیر حلقه شروع میشود و زمانی که x مقدارش عدد 5 میشود کدهای حلقه اجرا نمیشود ولی برای دیگر مقادیر غیر از  5 حلقه روال عادی خود را دارد . 

<html>
  <body>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var x = 1;
      document.write("Entering the loop<br /> ");
     
      while (x < 10) {
        x = x + 1;
        
        if (x == 5) {
         continue;  // skip rest of the loop body
        }
        document.write( x + "<br />");
      }     
      document.write("Exiting the loop!<br /> ");
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

 

خروجی کدهای بالا : 

Entering the loop
2
3
4
6
7
8
9
10
Exiting the loop!
Set the variable to different value and then try...