تخفیف تابستانی سال ۱۳۹۹ تاپایان: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
بزن بریم فروشگاه
عبارت void در جاوا اسکریپت

عبارت یا کلمه ی void در جاوا اسکریپت javascript

کلمه ی Void

یک عبارت کلیدی مهم در جاوا اسکریپت است.از void  می تواند به عنوان یک اپراتور یکانی unary استفاده کنید که قبل از عملگر تکی ظاهر می شود و می تواند از هرنوع باشد.

این عبارت میتواند نتیجه ی بازگشتی خالی یا بدون محتو را فراهم کند ! 

 

سینتکس نوشتاری : 

از void به دو صورت میشود استفاده کرد که در کدهای زیر مشاهده میکنید

<head>
  <script type = "text/javascript">
   <!--
     void func()
     javascript:void func()
     or:
     void(func())
     javascript:void(func())
   //-->
  </script>
</head>

 

مثال اول 

 

رایج ترین استفاده از این عملگر در سمت کلاینت javascript: URL است ، که به ما اجازه می دهد که یک عبارت را برای اثرات جانبی آن بررسی کنیم ، بدون این که مرورگر مقدار عبارت ارزیابی شده را نمایش دهد.

در مثال زیر عبارت ('!!!alert (‘Warning می باشد ، که هیچ تاثیری در Document جاری ندارد .

<html>
  <head>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
     //-->
   </script>  
  </head>
  
  <body>  
   <p>Click the following, This won't react at all...</p>
   <a href = "javascript:void(alert('Warning!!!'))">Click me!</a>   
  </body>
</html>

 

مثال دوم :

 

نگاهی به کدهای زیر بیاندازید ، در لینک زیر هیچ کاری انجام نمیدهد چون که مقدار 0 درون void آنرا خنثی کرده است اینجا تاثیر 0 گذاشته شده ولی نتیجه ی آن به Document اصلی برگردانده نشده است . 

 

<html>
  <head>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
     //-->
   </script>   
  </head>
  
  <body>  
   <p>Click the following, This won't react at all...</p>
   <a href = "javascript:void(0)">Click me!</a>   
  </body>
</html>

 

مثال سوم :

 

کاربرد بعدی void برای تولید مقادیر یا متغیر های تعریف نشده است . کدهای زیر را بعنوان مثال ببینید 

<html>
  <head>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      function getValue() {
        var a,b,c;
        
        a = void ( b = 5, c = 7 );
        document.write('a = ' + a + ' b = ' + b +' c = ' + c );
      }
     //-->
   </script>   
  </head>
  
  <body>
   <p>Click the following to see the result:</p>
   <form>
     <input type = "button" value = "Click Me" onclick = "getValue();" />
   </form>   
  </body>
</html>

 

. اتمام . 

 


برچسب ها :
جاوااسکریپت آموزش جاوااسکریپت آموزش جاوا اسکریپت جاوا اسکریپت آموزش فارسی جاوا اسکریپت آموزش رایگان جاوا اسکریپت آموزش javascript آموزش فارسی javascript آموزش رایگان javascript آموزش ویو ویو جی اس ری اکت جی اس آموزش ری اکت جی اس آموزش انگولار جی اس آموزش انگولار انگولار آموزش فارسی و رایگان جاوا اسکریپت