تخفیفات تابستان تاپایان: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
بزن بریم فروشگاه
متغیرها در جاوا اسکریپت

آموزش متغیرها در جاوا اسکریپت

یکی از بخش های اصلی هر زبان برنامه نویسی ، متغیرها و انواع آنهاست که توسط آن زبان پشتیبانی خواهد شد . 

جاوا اسکریپت نیز مثل تمام زبان های برنامه نویسی از انواع متغیرها پشتیبانی میکند که در ادامه به آموزش آنها میپردازیم . 

 

در اینجا بخشی از انواع داده ها در جاوا اسکریپت را نوشتیم   

 • نوع Numbers یا اعداد مثل 123, 120.50 و ...
 • نوع Strings یا رشته ها مثل "This text string" و ...
 • نوع Boolean که true و false میباشد 

همچنین جاوا اسکریپت از دو نوع داده ی دیگر به نام های null و undefined نیز پشتیبانی میکند که فقط یک داده های واحد را درون خودشان نگهداری میکنند . 

علاوه بر این داده های اولیه ، جاوا اسکریپت از داده های نوع object نیز پشتیبانی میکند که در بخش جدایی آنرا آموزش خواهیم داد . 

 

نکته : در جاوا اسکریپت اعداد صحیح و اعشاری از هم دیگر جدا نیستند و هر عدد از نوع اعشاری در نظر گرفته میشود .

 

انواع متغیرها در جاوا اسکریپت : 

 

مثلا تمام زبان های برنامه نویسی دیگر ، جاوا اسکریپت نیاز از متغیرها پشتیبانی میکند . 

متغیرها را میتوان ظرفهایی از حافظه تعریف کرد که درونش مقادیر قرار میگیرد . در زبان های برنامه نویسی میتوان داده ها را در این ظروف قرار داد و سپس با نام متغیر به آن ها اشاره کرد 

در جاوا اسکریپت قبل از اینکه از متغیری استفاده کنید باید آنرا تعریف کنید که با کلمه ی کلیدی var در جاوا اسکریپت تعریف میشوند .

مثال : 

<script type = "text/javascript">
  <!--
   var money;
   var name;
  //-->
</script>

 

همچنین برای تعریف متغیرها میتوان از یک var استفاده کرد و چندین متغیر را با ویرگول از هم دیگر جدا کرده و تعریف کرد .مثال زیر را ببینید :

 

<script type = "text/javascript">
  <!--
   var money, name;
  //-->
</script>

 

عمل مقدار دهی به یک متغیررا اصطلاحا variable initialization گفته میشود . که variable initialization را میتوانید در ابتدای تعریف یک متغیر انجام دهید یا میتوانید بعدها زمانی که نیاز بود انجام دهید . 

برای نمونه در مثال زیر ابتدا یک متغیر را زمانی که تعریف میکنیم مقدار دهی میکنیم و یک متغیر دیگر را ابتدا تعریف میکنیم و سپس در خط دیگری مقدار دهی میکنیم : 

<script type = "text/javascript">
  <!--
   var name = "Ali";
   var money;
   money = 2000.50;
  //-->
</script>

 

نکته : توجه داشته باشید که از کلمه ی var برای هر تعریف هر متغیر فقط یکبار میتوانید استفاده کنید و متغیری که تعریف شد را دوباره نمیتوانید با کلمه ی var تعریف کنید .

 

جاوا اسکریپت یک زبان untyped میباشد به عبارتی دیگر یک متغیر در جاوا اسکریپت میتواند انواع داده ها را نگهداری کند .

برخلاف بیشتر زبان های برنامه نویسی ، در جاوا اسکریپت نیاز نیست شما نوع متغیر را مشخص کنید . در طول اجرای برنامه ی جاوا اسکرپیتی یک متغیر میتواند نوع داده ی موجود در خود را تغییر دهد و جاوا اسکریپت بصورت خودکار این تبدیل را انجام خواهد داد .

 

دامنه ی متغیرهای جاوا اسکریپت : 

 

دامنه ی متغیرها محدوده ای است که متغیر در آن تعریف و مقدار دهی میشود و قابل دسترسی است . در جاوا اسکریپت  دامنه های زیر را میتوان برای متغیرها تعریف کرد : 

 • Global Variables : همانطور که از نامش پیداست بصورت گلوبال یا کلی میباشد و در هر جایی قابل دسترسی است . 
 • Local Variables : متغیرهایی که درون یک تابع تعریف و استفاده میشوند محدود به درون آن تابع هستند که به آنها متغیرهای local یا لوکال گفته میشود .

 

درون یک تابع ، در صورتی که یک متغیر هم بصورت Global و هم داخل یک تابع بصورت Local تعریف شود ، مقدار local یا مقداری که درون تابع به آن اختصاص پیدا کرده اولویت بالاتری دارد . 

به عبارتی دیگر اگر یک متغیر بصورت Global تعریف کنید و سپس درون تابع یک متغیر یا یک پارامتر برای یک تابع ، همنام با آن متغیر قرار دهید ، متغیری که Global تعریف شده نادیده گرفته میشود . 

مثال : 

<html>
  <body onload = checkscope();>  
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var myVar = "global";   // Declare a global variable
      function checkscope( ) {
        var myVar = "local";  // Declare a local variable
        document.write(myVar);
      }
     //-->
   </script>   
  </body>
</html>

 

خروجی کد بالا : 

local

 

نام گذاری متغیرها در جاوا اسکریپت : 

 

زمانی که برای متغیرها نام گذاری میکنید قوانین زیر را در نظر داشته باشید : 

 • هرگز از نام های رزرو شده توسط جاوا اسکریپت استفاده نکینید . در ادامه ی این آموزش نام های رزرو شده در جاوا اسکریپت را برای شما مینویسیم برای مثال نام هایی مثل  break یا boolean  درست نیستند
 • نام متغیرهای جاوا اسکریپت نباید با عدد شروع شود (0-9) . نام متغیرها باید با یک حرف کوچک یا _ شروع شود برای مثال نام 123test  درست نیست ولی _123test  درست است . 
 • نام متغیرها در جاوا اسکریپت به کوچک و بزرگ بودن حروف حساس است مثلا name با NAME یکسان نیست 

 

نام های رزرو شده توسط جاوا اسکریپت :

در زیر لیستی از نام های رزرو شده توسط جاوا اسکریپت را مشاهده میکنید شما نمیتوانید از آنها برای نام گذاری  variables, functions, methods, loop labels,  یا نام هر object استفاده کنید . 

 

abstract else instanceof switch
boolean enum int synchronized
break export interface this
byte extends long throw
case false native throws
catch final new transient
char finally null true
class float package try
const for private typeof
continue function protected var
debugger goto public void
default if return volatile
delete implements short while
do import static with
double in super

 

 

. اتمام آموزش