تخفیفات تابستان تاپایان: سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱
بزن بریم فروشگاه
حلقه for در جاوا اسکریپت

حلقه ی for یکی از ساده ترین حلقه های زبان های برنامه نویسی است . حلقه ی for از سه بخش اصلی زیر تشکیل شده است :

 

 1. تعریف شمارنده : در این بخش شمارنده ی حلقه با مقدار اولیه تعریف میشود . حلقه با استفاده از این شمارنده تعداد تکرار خود را محاسبه خواهد کرد 
 2. شرط اتمام حلقه : در این بخش یک شرط براساس شمارنده تعریف میشود هر بار که حلقه اجرا میشود این شرط بررسی میشود در صورت true بودن آن کدهای درون حلقه اجرا میشود و در صورت false شدن از حلقه خارج میشویم
 3. گام حرکت : در این بخش تعریف میکنیم که چطور شمارنده افزایش یا کاهش پیدا میکند 

 

هر سه مورد بالا را میتوان در یک خط درون حلقه ی for نوشت و به همین منظور به حلقه ی for یک حلقه ی فشرده یا خلاصه هم گفته میشود . 

 

حلقه ی for در جاوا اسکریپت : 

 

در تصویر زیر فلوچارت مربوط به حلقه ی for را مشاهده میکنید . 

حلقه ی for در جاوا اسکریپت

سینتکس استاندارد for در جاوا اسکریپت : 

for (initialization; test condition; iteration statement) {
  Statement(s) to be executed if test condition is true
}

 

در مثال زیر یک حلقه ی for را پیاده سازی کردیم :

<html>
  <body>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var count;
      document.write("Starting Loop" + "<br />");
     
      for(count = 0; count < 10; count++) {
        document.write("Current Count : " + count );
        document.write("<br />");
      }     
      document.write("Loop stopped!");
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

خروجی مثال : 

 

Starting Loop
Current Count : 0
Current Count : 1
Current Count : 2
Current Count : 3
Current Count : 4
Current Count : 5
Current Count : 6
Current Count : 7
Current Count : 8
Current Count : 9
Loop stopped! 
Set the variable to different value and then try...

 

. اتمام .