تخفیف تابستانی سال ۱۳۹۹ تاپایان: سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
بزن بریم فروشگاه
حلقه for در جاوا اسکریپت

حلقه ی for یکی از ساده ترین حلقه های زبان های برنامه نویسی است . حلقه ی for از سه بخش اصلی زیر تشکیل شده است :

 

 1. تعریف شمارنده : در این بخش شمارنده ی حلقه با مقدار اولیه تعریف میشود . حلقه با استفاده از این شمارنده تعداد تکرار خود را محاسبه خواهد کرد 
 2. شرط اتمام حلقه : در این بخش یک شرط براساس شمارنده تعریف میشود هر بار که حلقه اجرا میشود این شرط بررسی میشود در صورت true بودن آن کدهای درون حلقه اجرا میشود و در صورت false شدن از حلقه خارج میشویم
 3. گام حرکت : در این بخش تعریف میکنیم که چطور شمارنده افزایش یا کاهش پیدا میکند 

 

هر سه مورد بالا را میتوان در یک خط درون حلقه ی for نوشت و به همین منظور به حلقه ی for یک حلقه ی فشرده یا خلاصه هم گفته میشود . 

 

حلقه ی for در جاوا اسکریپت : 

 

در تصویر زیر فلوچارت مربوط به حلقه ی for را مشاهده میکنید . 

حلقه ی for در جاوا اسکریپت

سینتکس استاندارد for در جاوا اسکریپت : 

for (initialization; test condition; iteration statement) {
  Statement(s) to be executed if test condition is true
}

 

در مثال زیر یک حلقه ی for را پیاده سازی کردیم :

<html>
  <body>   
   <script type = "text/javascript">
     <!--
      var count;
      document.write("Starting Loop" + "<br />");
     
      for(count = 0; count < 10; count++) {
        document.write("Current Count : " + count );
        document.write("<br />");
      }     
      document.write("Loop stopped!");
     //-->
   </script>   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>

خروجی مثال : 

 

Starting Loop
Current Count : 0
Current Count : 1
Current Count : 2
Current Count : 3
Current Count : 4
Current Count : 5
Current Count : 6
Current Count : 7
Current Count : 8
Current Count : 9
Loop stopped! 
Set the variable to different value and then try...

 

. اتمام . 


برچسب ها :
جاوااسکریپت آموزش جاوااسکریپت آموزش جاوا اسکریپت جاوا اسکریپت آموزش فارسی جاوا اسکریپت آموزش رایگان جاوا اسکریپت آموزش javascript آموزش فارسی javascript آموزش رایگان javascript آموزش ویو ویو جی اس ری اکت جی اس آموزش ری اکت جی اس آموزش انگولار جی اس آموزش انگولار انگولار آموزش فارسی و رایگان جاوا اسکریپت