درس 7 - Namespace ها در لاراول
دوره ی آموزش فریمورک Laravel بصورت فارسی

نیم اسپیس یا فضای نام یا NameSpace ها در فریمورک لاراول

Namespace ها یا فضای نام ها در زبان های برنامه نویسی و فریمورک های زیادی وجود دارد در فریمورک لاراول نیز namespace ها میتوانند بعنوان کلاسی از عناصر تعریف شوند که در ان هر عنصر دارای نام مخصوص به خود درون آن کلاس است و میتوانید با عناصر دیگر کلاس به اشتراک گذاشته شود.

 

تعریف کردن یک namespace در فریمورک لاراول

در فریمورک لاراول با استفاده از کلمه ی کلیدی use میتوانید یک namespace تعریف کنید.

use <namespace-name>;

در لاراول namespace پیشفرض استفاده شده App است که البته توسط توسعه دهنده ی لاراول امکان تغییر آن وجود دارد.

دستور Artisan لاراول برای تعریف یک namespace جدید در زیر امده است.

php artisan app:name SocialNet

اجرای دستور بالا باید مشابه تصویر زیر باشد. 

آموزش namespace در فریمورک لاراول

خب به این شکل یک namespace در لاراول ایجاد میشود و بعد از اینکه namespace در لاراول ساخته شد قابلیت های زیادی در اختیار توسعه دهنده میگذارد که در کنترلر ها و کلاس های مختلف قابل استفاده است.

اتمام درس