درس 12 - View ها در لاراول
آموزش کار با view ها در فریمورک لاراول

آموزش کار با View ها در لاراول

از آنجایی که فریمورک لاراول بر مبنای MVC است یک بخشی از MVC که حرف V به آن اشاره دارد view های پروژه ی لاراول میباشد که بخش فرانت اند یا رابط کاربری را از بخش کدنویسی و هسته ی پروژه جداسازی میکند.

فایل های view لاراول در مسیر resources/views قرار میگیرد. عموما در بخش view کدهای HTML قرار میگیرد که به کاربر نهایی نمایش داده میشود.

مثال زیر را برای درک view ها در لاراول در نظر داشته باشید.

قدم 1 -  کدهای زیر را کپی کنید و در مسیر resources/views/test.php قرار دهید.

<html>
  <body>
   <h1>Hello, World</h1>
  </body>
</html>

قدم 2 - فایل route های اپلیکیشن لاراول خود را باز کنید و کدهای زیر را به این فایل اضافه کنید.

Route::get('/test', function() {
  return view('test');
});

قدم 3  - از url زیر دیدن کنید و نتیجه را مشاهده کنید.

http://localhost:8000/test

قدم 4 - نتیجه در مرورگر شما باید مشابه تصویر زیر باشد.

آموزش view ها در فریمورک لاراول

 

ارسال داده به view ها در فریمورک لاراول

هنگام توسعه ی وب سایت با استفاده از فریمورک لاراول ممکن است نیاز داشته باشید داده هایی را به view ها ارسال کنید.

برای این کار میتوانیم بصورت یک آرایه داده ها را به view ارسال کنیم و قبل از ارسال ، یک کلید تعریف کنیم که توسط آن در بخش view به داده ها دسترسی داشته باشیم.

مثال زیر را جهت درک ارسال داده ها به view در فریمورک لاراول در نظر بگیرید.

قدم 1 - کدهای زیر را کپی کنید و در مسیر resources/views/test.php پیست کنید.

<html>
  <body>
   <h1><?php echo $name; ?></h1>
  </body>
</html>

 

قدم 2 - فایل route های فریمورک لاراول خود را باز کنید و route زیر را درون این فایل کپی کنید.

Route::get('/test', function() {
  return view('test',[‘name’=>’Virat Gandhi’]);
});

 

قدم 3 - داده ها توسط کلید تعریف شده به فایل ویو یا همان  test.php ارسال میشود و جایگزین $name میشود و از این متغیر میتوانید استفاده کنید تا به داده های کلید دسترسی داشته باشید.

قدم 4 - از طریق مرورگر به url زیر بروید تا نتیجه را مشاهده کنید.

http://localhost:8000/test

قدم 5 - در مرورگر باید نتیجه به شکل تصویر زیر باشد.

آموزش کار با view ها در فریمورک لاراول

 

به اشتراک گذاری داده ها در بین تمام view ها در فریمورک لاراول

اگر توسعه دهنده ی لاراول نیاز داشته باشد تا یک داده را در تمامی view ها در یک زمان واحد ارسال کند لاراول این کار را ساده تر میکند.

یک متود کمک کننده در فریمورک لاراول به نام share وجود دارد که برای این هدف ساخته شده است.

متود share دو آرگومان دریافت میکند یکی key و یکی value. این متود را میتوانیم در هر service provider استفاده کنیم ، AppServiceProvider یا service provider شخصی خودمان.

برای درک بهتر موضوع اشتراک گذاری داده ها بین تمام view های فریمورک لاراول مثال زیر را در نظر داشته باشید.

 

قدم 1 - کدهای زیر را به فایل route های فریمورک لاراول خود اضافه کنید.

Route::get('/test', function() {
  return view('test');
});

Route::get('/test2', function() {
  return view('test2');
});

 

قدم 2 - دو عدد فایل view بسازید با نام های test.php و test2.php با کدهای یکسان.این دو فایل view فایل هایی هستند که ما قصد داریم داده ها را بین آنها به اشتراک بگذاریم.

کدهای زیر را در هر دو فایل کپی کنید که در مسیر resources/views/test.php و resources/views/test2.php قراردارد.

<html>
  <body>
   <h1><?php echo $name; ?></h1>
  </body>
</html>

 

قدم 3 - کدهای متود boot در مسیر app/Providers/AppServiceProvider.php تغییرات زیر را اعمال کنید.

<?php

namespace App\Providers;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider {
  
  /**
   * Bootstrap any application services.
   *
   * @return void
  */

  public function boot() {
   view()->share('name', 'Virat Gandhi');
  }

  /**
   * Register any application services.
   *
   * @return void
  */

  public function register() {
   //
  }
}

 

قدم 4 - از طریق مرورگر به url های زیر مراجعه کنید.

http://localhost:8000/test
http://localhost:8000/test2

 

قدم 5 - خروجی در مرورگر شما برای هر دو url باید به شکل تصویر زیر باشد.

آموزش اشتراک گذاری داده ها در view های فریمورک لاراول

اتمام درس